Bakrus en viktig årsak til sykefravær

30 prosent av alt korttidsfravær på norske arbeidsplasser antas å være alkoholrelatert.

Det viser tall fra Akan kompetansesenter, som sammen med Actis og AV-OG-TIL gjennomførte undersøkelsen i mai og juni.

Pål Henrik Kristiansen i Akan mener det er vanlige folk, det store flertallet, som utgjør den store utfordringen for norske virksomheter.