Psykisk syke på gangen igjen

Psykisk syke pasienter blir igjen liggende på gangen på Sandviken sykehus.

Helse Vest risikerer nå månedsmulkter på 600 000 kroner om de ikke løser situasjonen, skriver BA.

I desember økte problemet, og til sammen ble 97 pasientdøgn registrert på gangen ved de tre akutt- og kortiddsavdelingen ved klinikken.

Det er tvangsinnlagte pasienter med akutte psykiske lidelser som blir rammet av plassmangelen.