Charlotte Førli

Markedsdirektør

Charlotte Førli
Foto: P4-gruppen